Всички сравнения на парфюмите Zag Zodiak с други дизайнерски аромати са само за индикация на типа на аромата

Онлайн магазин tabera.eu

All Categories

 • All Categories
 • Парфюми Zag Zodiak
 • Дамски парфюми
 • Мъжки парфюми
 • Парфюмен сет за жени
 • Парфюмен сет за мъже
 • Парфюми сапуни
 • Грижа за лице и тяло
 • Афтършейв
 • Парфюмен душ гел за тяло
 • Парфюмен лосион за тяло
 • Класификатор на парфюми
 • Свежи парфюми
 • Цветисти парфюми
 • Ориенталски парфюми
 • Дървесни парфюми

Информация за доставка

ЗА  ШИК 2017 ЕООД  с електронен магазин:  tabera.eu  тел. 0899109121


И електронен адрес  tabera.eu наричан за кратко ТЪРГОВЕЦА

19.  Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока при доставка на куриера чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

19.1. За стоки, с място на доставка – на територията на Република България:

19.1.1.  Плащане при доставка.

20. Начин на плащане „плащане при доставка”/ППП/, Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ  доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, в едно с цената за доставка на стоката.


ДОСТАВКА

Всички доставки се извършват с куриерска фирма ''Speedy''

21. Стоките, поръчани от електронния магазин :  tabera.eu се доставят в следните срокове:

22. За територията на Република България – от 1 до 3 работни дни.

22.1. ТЪРГОВЕЦЪТ  си запазва правото да удължава посочените срокове с  до 5  работни дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете над  работни дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

23. Срокът за доставка започва да тече от изпращане на поръчката от страна на Потребителя, освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 7 /седем/ работни дни. Доставки се извършват на територията на Република България.

24.  ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера /транспортната фирма и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други независещи от ТЪРГОВЕЦЪТ  обстоятелства.

25.  Всички пратки застрашени от повреда  пътуват с транспортна застраховка.Пратки със съдържание на облекло и обувки се изпращат задължително с преглед и тест. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци - външни видими дефекти - повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми ТЪРГОВЕЦЪТ  незабавно.

26.  При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.  В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма при получаването на пратката и ТЪРГОВЕЦЪТ не          бъде незабавно    уведомен на посочените телефон или e-mail:, ПОТРЕБИТЕЛЯ губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.

27.  Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка/ППП” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с ТЪРГОВЕЦЪТ  на  посочените телефон или e-mail: за отстраняване на несъответствието.

28.  При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

29.  При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка,  ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

30.  Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 5 (пет) работни дни от уведомяването за такова искане на ТЪРГОВЕЦЪТ на  посочените телефон или e-mail:.

31.  Съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от получената стока (сключения договор от разстояние) в срок от четиринадесет работни дни от датата на получаване на стоката, АКО СТОКАТА НЕ Е ПОЛЗВАНА И НЕ Е НАРУШЕНА ОПАКОВКАТА.